Home Tilbehør / Service Slanger

Slanger

Da senkepumpen monteres ca 8-10 meter over bunnen av brønnen bruker vi PEH vannrør ned til denne. Fra brønnen og ut på nettet må man i hvert enkelt tilfelle tenke på dimensjonering. Dette da man ønsker minst mulig trykkreduksjon.
Gi oss antall meter fra antatt borested og ut til de enkelte abonnenter og vi beregner dette.
Vi ønsker også å gi deg gode tilbud på slanger og koblinger du trenger til ditt prosjekt.

Ring oss for oppdatert info og bestilling av varer! (se kontaktinfo)