Home Tilbehør / Service Service

serviceoppdragService

Når et pumpeanlegg begynner å bli noen år kan det lønne seg å få tatt en service. Vi går da gjennom hele anlegget og sjekker at alt er i orden. Vanlige feil er dårlig elektrisk kontakt som kan føre til varmgang og i enkelte tilfeller havari. Dette kan også utføres samtidig som en spyling.

Vi kjører i perioder faste priser på service.